Aktuality

Aktuality – nabídka kurzů a přednášek

Nehledejme mistry, učitele, průvodce kolem nás. Pojďme je „probudit“ v každém z nás.

V každém z nás dřímá hluboká moudrost a pravda. Každý z nás je důležitý a jedinečný. Stále jsme obklopeni spoustou obrazů, zevních podnětů. Stále máme oči otevřené a sledujeme veškeré dění kolem nás. Ani si to asi neuvědomujeme, ale často jsme tím vším zaplaveni a valí se na nás spousta informací, možností a my se v tom všem ztrácíme. Dalo by se říci, že jsme unášeni proudem - jsme součástí davu a neuvědomujeme si, že to tak je.  A už asi ani netušíme, kam nás proud unáší…

„Jdeme-li s davem, dojdeme maximálně tam, kam šel ten dav. Pokud ale umíme dav opustit, dostaneme se na místa, kde nikdy nikdo nebyl.“ A. Einstein

Pojďme si společně „zavřít oči“ a začít vnímat náš vnitřní svět. Pojďme se ponořit do našich vnitřních představ a obrazů. Odkryjme náš vnitřní potenciál a napojme se na zdroj čisté energie. Pojďme se naučit zorientovat v našich skutečných potřebách a touhách.

„Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, ale představivost obklopuje celý svět.“ A. Einstein

Nabídka těchto kurzů a přednášek je odezvou na žádost mých klientů, kteří projevují zájem o sebe samotné. Považuji toto za největší možné ocenění.

Nechtějme být těmi nejlepšími na světě, buďme těmi nejlepšími pro svět.

Souhlas klienta

Milý přátelé, dovoluji si Vás pro naši dobrou spolupráci informovat, že veškeré terapeutické služby jsou poskytovány pouze jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči a nejsou důvodem k vysazení léků.

Semináře a kurzy jsou pořádány pro rozvoj člověka, některé programy mohou být psychicky náročnější, a proto zodpovědně jejich výběr a svoji účast zvažujte, každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost.

V případě závažných minulých psychických problémů či užívání drog mě předem informujte.
Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti semináře či terapie souhlas rodičů nebo opatrovníka.