Pocity a emoce

"Strach je forma energie. Stejně jako láska, nenávist a zlost. Je to energie zaměřená určitým směrem. Postav se strachu a dokážeš změnit její směr. Strach je past, která ti nedovoluje svobodně se projevovat. Komu se podaří nad strachem zvítězit, stane se pánem svého života."

z knihy Kurandera - Hermán Huarache Mamani

„Je mnohem lepší komunikovat než svoje pocity a emoce potlačovat. Vztek je často jen sopkou nahromaděných nevyslovených pocitů, která v nás narůstá a chystá se k výbuchu.

Není nutné považovat každý výbuch emocí za zlobu. Je to jen uvolnění energie, kterou nemusíme pokládat za negativní nebo „neduchovní“.

Potlačovanému vzteku se říká vředy nebo rakovina. Nejnezdravější věcí, kterou můžeme udělat se zlostí, je popřít její přítomnost.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson