Pro muže

"Muž, který si je jistý sám sebou, který ví, co chce, se může stát ženě učitelem. Učí ji svobodně rozhodovat o jejím životě. Tento muž se nesnaží být pro ženu záchranným kruhem. Učí ji plavat v moři života."

z knihy Kurandera - Hermán Huarache Mamani
"Aby muž získal zpět touhy svého srdce, potřebuje opustit hluk a rušivé vlivy všedního života a zůstat nějaký čas sám se svou duší. Potřebuje zamířit do pustiny, kde najde samotu a mlčení, a pak, když bude jen sám se sebou, dovolit, aby cokoli, co je uvnitř, vyplavalo na povrch. Někdy to bude zármutek nad tím, že promarnil tolik času. A tam, pod tím zármutkem, bývají dávno opuštěné touhy. Jindy to začne dokonce pokušením - když má muž pocit, že tím, co by mu nejvíce pomohlo ožít, je něco nesvatého. V takové chvíli by se měl sám sebe zeptat: "Jaká touha se skrývá pod touto touhou? Co je ta věc, kterou vlastně chci a o které si myslím, že ji tam najdu?" Ať už to skutečné přání začíná vyplouvat na povrch jakýmkoli způsobem, stopu zachytíme, když dovolíme, aby z hloubi naší duše proniklo volání. Volání, jak říká Whyte, "po jakési ztracené odvaze, které je těžké zaslechnout, které se nedožaduje zvýšení platu, ale nového života."

z knihy !Pozor! Srdce muže divoké, nebezpečné, neomezené, volné - John Eldredge
"Ve svém srdci nacházím tři touhy, zapsané tak hluboko, že je nemůžu přehlížet, aniž bych ztratil svou duši. Jsou podstatou toho, kým jsem, jaký jsem a čím toužím být. Nahlížím do svého dětství, hledám na stránkách knih a pozorně naslouchám mnoha a mnoha dalším můžům - a jsem přesvědčen, že jsou to touhy všeobecné, že jsou klíčem k samotnému mužství. Mohou být ztracené, zapomenuté nebo špatně zaměřené, ale srdce každého muže vášnivě touží podstoupit boj, prožít dobrodružství a zachránit krásnou paní."

z knihy !Pozor! Srdce muže divoké, nebezpečné, neomezené, volné - John Eldredge
"Každý muž ví, že smysl jeho života se nedá zredukovat na jeden konkrétní vztah. Jestliže muž dává přednost vztahu před svým největším posláním, oslabuje sám sebe, prokazuje špatnou službu vesmíru a ochuzuje svou ženu o opravdového muže, který by jí mohl nabídnout plnou, neroztěkanou přítomnost."

z knihy Cesta pravého muže - David Deida
"Žijte plně. Poznejte nejhlubší smysl svého života. Dávejte se a sdílejte dary, kterými jste byli obdařeni. Prožívejte sex jako vesmírnou bránu k zázrakům lásky. Přátelům buďte nápomocní tak, aby mohli růst také oni. A v osudovém koloběhu závratných úspěchů a hlubokého zoufalství, až se vyrovnáte s výzvami, které před vás staví ženy, práce a sexuální touha, a až z toho všeho vyrostete, buďte ochotni zapomenout, že jste se kdy narodili."

z knihy Cesta pravého muže - David Deida

„Muži, najděte si své místo po boku vaší ženy a respektujte odlišnost…. Vytvořte bezpečné prostředí, postarejte se o vše potřebné. Převezměte zodpovědnost za vnější realitu, ale neoddělujte se od věcí vnitřních. Najděte své místo a buďte součástí rodiny…“

Zdeňka Jordánová