Pro ženy

"Žena by měla z domova vytvořit klidné, mírumilovné, stabilní a šťastné místo. Měla by usměrňovat sklony každého ze svých svěřenců (dětí, partnera) a podpořit jejich přirozenou povahu. Měla by se znažit vybrušovat jejich charakter. Vést je k pravdě, dobrotě a respektu k ostatním žijícím bytostem, protože výchova je život. Každá lidská bytost, kterou žena přivede na svět, ji pozvedne, protože děti jsou otevřenou knihou přírody, ze které se toho může hodně naučit. Mateřství je volba. Nejedná se čistě o biologickou roli, ale také o sociální, mentální a spirituální. Existují fyzické matky a pak ty spirituální. Žena je jako matka schopna posílit cnosti a potlačit nedostatky lidského charakteru. Opravdová žena je učitelkou života. Ženské srdce je studnou moudrosti."

z knihy Kurandera - Hermán Huarache Mamani
"Nejmocnější zbraní ženy je její vnitřní síla, která ochraňuje jak ji, tak její blízké. Proto se žena musí naučit ponořit se do svého vnitřního světa. Teprve až když v sobě objeví svoji pravou podstatu, může všechnu svoji vnitřní energii využít. Současnou společnost pravá podstata ženy vůbec nezajímá a snaží se potlačit a deformovat její schopnosti už od narození. Většina žen výjde ze školy s jasně mužským myšlením, které jen dokončilo deformaci jejich pravé podstaty, zásadně ovlivnilo jejich fungování a zbavilo je možnosti vyjádřit své ženství. Vlohy jako intuice, kreativita, umění a city jsou jejich světu stále vzdálenější. Ve jménu práce tyto profesionálky velmi často obětovaly část své pravé podstaty."

z knihy Kurandera - Hermán Huarache Mamani
"Až ve chvíli, kdy budeš opravdu milovat sebe samu, budeš moci svou lásku sdílet i s ostatními. Buď sama sebou, měj se ráda a respektuj svoje potřeby, protože aby mohl člověk milovat druhé, musí nejprve milovat sám sebe. A pokud se to nenaučíme, nemůžeme to učit ostatní. Nemůžeme dát druhým lidem něco, co sami nemáme, co jsme se nenaučily a nevyzkoušely."

z knihy Kurandera - Hermán Huarache Mamani
"Mnoho žen si myslí, že jsou slabé. Nechávají se omezovat až do chvíle, kdy dosáhnou určité míry sebeuvědomění a pochopí, že být ženou je něco mimořádného. Pro ženu, která si je vědoma sebe sama, je všechno mnohem jednodušší. Zmoudří, protože konečně zná pravdu. Je výrazně klidnější v projevech svých emocí, protože už je schopná svobodně vyjádřit svoji lásku a žít vlastní sexualitu beze strachu a ostychu. Sebepoznání jí dává možnost rozeznat, kdy má dávat a kdy ne. Jen když zná žena všechny své schopnosti, může se k muži přiblížit a vést ho na cestě k lásce, pravdě a respektu."

z knihy Kurandera - hledání podstaty ženské síly - Hermán Huarache Mamani
"Narodila jsi se jako žena, abys učila milovat a byla předurčena k tomu stát se učitelkou lásky a života. Miluješ toho muže a celá ses mu odevzdala, protože tvé srdce ti říká, že je to muž, po jehož boku bys mohla kráčet po této Zemi. Muž, kterému bys mohla pomoci konkretizovat a ralizovat jeho ideál. Tušíš, jaký je ideál, který hýbe jeho existencí, a jak bys mu mohla pomoci ho realizovat. Abys dosáhla svého cíle, bude se muset stát tvým žákem a ty jeho učitelkou, která ho naučí, co skutečně znamená milovat."

z knihy Kurandera - Hermán Huarache Mamani

„Roky jsem čekala na muže, s nímž bych se „cítila jako skutečná žena“. Teprve když jsem si uvědomila, že mi mou ženskou energii nemůže poskytnou nikdo jiný než já sama, začali muži v mém okolí projevovat mužskou energii, po které jsem tolik toužila.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson

„Každá žena chce, aby si jí všimli muži, ale nejen nohou a prsou. Chce, aby ji neopomenul ten jediný, kterému se podaří uvidět více.“

z knihy Anastasia – Vladimír Megre

„Ženy, važte si své schopnosti rodit děti a buďte v této oblasti svrchovanou paní. Nepochybujte o sobě, buďte naladěné…. Využijte své úžasné schopnosti počít, donosit a porodit dítě. Nedovolte ponížit tuto schopnost, ač to vymoženosti dnešní dony dovolují. Nemanipulujte se sebou ani s druhými…. Nepotřebujete bolest ani žádné jiné ponížení. Zasloužíte si lásku a úctu. Nepotřebujete pozornost za každou cenu, nepotřebujete problémy, pokud se pro to rozhodnete. Nepotřebujete ani riziková těhotenství, ani umělá početí, ani císařské řezy, ani postižené děti…. Jste nádherné, schopné a jedinečné. Důvěřujte si! Je skvělé, že tolik žen již na tom pracují…“

Zdeňka Jordánová