Sebeuvědomění

"Kdo jsem? Jaký je můj úkol tady na zemi? Mám jasnou představu o tom, co chci od svého života? Jsem šťastná/ý taková/ý, jaká/ý jsem, nebo jen věřím, že tomu tak je? Jsem taková/ý, jaká/ý chci být, nebo taková/ý, jakou/jakého mě chtějí mít ostatní? Znám veškerý potenciál svého já? Jaké jsou mé ideály? - budeš si muset odpovědět na tyto otázky. A až si na ně odpovíš, začneš chápat hloubku své bytosti. Naučíš se znát své silné a slabé stránky, své přednosti i své slabosti. Tak se naučíš znát sebe sama/sám, přijímat se takovou/takového, jaká/ý jsi, a dokážeš rozhodně kráčet vstříc budoucnosti."

z knihy Kurandera - Hermán Huarache Mamani

„Když zapátráme dostatečně hluboko v naší skutečné povaze, nenajdeme tam temnotu. Najdeme nekonečné světlo. Právě v tom nám chce ego zabránit. Nechce, abychom zjistili, že naše záchrana spočívá v odhození masek. Těch se však nemůžeme zbavit, dokud se neustále bojíme odsouzení.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson

„Indický duchovní učitel jednou zdůraznil, že šedivá obloha neexistuje. Obloha je vždy modrá, i když se někdy stane, že ji zakryjí šedivé mraky. Pak si myslíme, že je šedá. Stejně tak je to s naší myslí. Jsme stále dokonalí. Nemůžeme nebýt. Naše ustrašené chování a nefunkční způsoby jen ovlivňují naši mysl a zakrývají naši dokonalost. Dočasně. Každá bouře jednou přejde. Šedé mraky nikdy netrvají věčně. Modrá obloha ano.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson

„To, co děláme nebo si myslíme či přejeme nebo vytváříme, není třeba ke stanovení naší hodnoty.“

Převzít zodpovědnost za vlastní život znamená převzít zodpovědnost za vlastní myšlenky. A modlit se k Bohu za „záchranu“ našich životů znamená modlit se k němu, nás zachránil od našich vlastních negativních myšlenek.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson