Víra

„Všichni lidé si vymýšlejí příběhy ze svého hlediska. Není důležité mít pravdu a není důležité snažit se usvědčit druhé z omylu. Lepší je chápat druhé jako umělce, jako vypravěče. Musíš si uvědomit, že všechno, čemu druzí věří, je jen jejich názor. Nemá to nic společného s tebou.“

z knihy Hlas poznání – Don Miguel Ruiz

„Migueli, silným tě dělá víra. Víra je tvůrčí síla, kterou má každý člověk. A nemá to nic společného s náboženstvím. Víra je důsledkem volby. Když se rozhodneš něčemu věřit, vkládáš do toho svou víru. Nepochybuješ-li o tom, čemu věříš, pak je to pro tebe pravda, ačkoli to může být lež. Tvá víra je tak mocná, že když věříš, že nejsi dost dobrý, pak dost dobrý nejsi! Když věříš, že se ti to nepodaří, pak se ti to nepodaří. V tom spočívá moc a kouzlo víry.“

z knihy Hlas poznání – Don Miguel Ruiz

„Neexistuje nevěřící člověk. Víra je aspektem vědomí. Věříme buď strachu, nebo lásce, v sílu světa, nebo v sílu Boha. V podstatě nás naučili, že jako zodpovědní dospělí musíme být aktivní a stateční – vyrazit do světa a najít si práci, převzít kontrolu nad svým životem, chytit šanci za pačesy. Naučili nás, že právě v tom je naše síla. Myslíme si, že jsme silní na základě toho, čeho jsme dosáhli, a ne kvůli tomu, jací jsme.

Je to jako začarovaný kruh: máme pocit, že nemůžeme ničeho dosáhnout, protože jsme ještě ničeho nedosáhli. Když nám někdo navrhne, abychom se nechali jen tak unášet proudem a trochu si užívali, začneme být hysteričtí. Už takhle si ve všem připadáme úplně neschopní. Být ještě o něco pasivnější je to poslední, co si umíme představit.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson