Vztahy

„Naše konfliktní energie všechno kazí. Není moc chytré žádat o další vztah nebo práci, když do nich vstoupíme úplně stejně jako už tolikrát. Dokud se nezbavíme svých vnitřních démonů a bojácných duševních návyků, budeme dál obracet každou situaci ve stejné bolestné drama. Každá naše činnost je naplněna energii, s níž k ní přistupujeme. Jsme-li nervózní, bude takový celý náš život. Jsme-li klidní, budeme žít klidným životem.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson

„Když se s někým setkáš, pamatuj si, že je to svaté setkání. Jak ho uvidíš, tak uvidíš sebe. Jak s ním budeš zacházet, tak budeš zacházet se sebou. Jak o něm budeš smýšlet, tak budeš smýšlet o sobě. Nikdy na to nezapomeň, neboť v něm nalezneš sebe, nebo ztratíš sebe.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson

„Neexistuje žádný pravý partner/ka, protože neexistuje ani žádný nepravý. Je jen člověk, který je právě vedle nás – ten, který nám může poskytnou dokonalé lekce.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson

„Vztahy jsou chrámy uzdravení, návštěvami v ordinaci božího doktora.  Jak nám může doktor pomoci, pokud mu neukážeme svá zranění? Musíme odhalit místa bolavá strachem, teprve pak mohou být uzdravena – temnota musí být přivedena ke světlu, nikoli světlo k temnotě. Pokud nám vztah bude umožňovat vyhýbat se neléčeným místům, pak se v něm neléčíme, ale schováváme. To vesmír podporovat nebude.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson

„Náš život se odvíjí od nás samých a ne od druhých lidí, pak je jasné, že úměrně tomu, jakou důležitost máme pro sebe my sami, máme ji i pro druhé lidi. Nemůže tomu být nikdy jinak!

Kdykoliv se snažíme naplnit svůj život někým jiným, nedopadne to dobře…

Kdykoli porušíme rovnováhu a začneme se příliš orientovat směrem ven místo dovnitř, vznikají závislosti a bolest.“

z knihy Muž nebo žena? – Zdeňka Jordánová

„Opakem samoty není být s někým. Je to intimita. Hloubka intimity, kterou pociťujeme ve vztahu ke druhému člověku je přímo úměrná počtu dalších lidí v našich životech.“

z knihy Most přes navždy – Richard Bach