Zdraví

„Díváme-li se na své tělo jako na zrcadlo, naučíme se lépe vnímat sami sebe a své tělo snáze přijímat. Staneme se chápavějšími, přístupnějšími a důslednějšími, naučíme se lépe vycházet se sebou samými i se svým okolím a naše duše ožije.“

z knihy Tělo jako zrcadlo duše – Ruediger Dahlke

Spolupůsobící podíl v lidském těle: 30-40% genetická výbava, 30% vnější vliv, 30-40% duše, duchovní inteligence.

Pokud chceme pochopit, do jaké míry a z jakého důvodu je naše zdraví poškozeno nebo ohroženo a co máme podniknout pro jeho obnovu nebo stabilizaci, je důležité sebe chápat jako jednotu.

Jestliže si uvědomíme úzké spojení 3 rovin: tělo, psyché a duše, nebudeme pak myšlenku, že naše orgány nám „něco chtějí říci“, považovat za odvážnou. Jejich signály přicházejí, když orgány nefungují normálně nebo bolí. Většinou je teprve pak vezmeme na vědomí.

Tělesná onemocnění jsou úkazem toho, že v psychosociální oblasti člověka něco není v pořádku. Jde o to naučit se porozumět tomu a objasnit původ dispozice k dané nemoci. Když je rozpoznáme, můžeme je také napravit. Tímto způsobem se dá léčivý proces urychlit. Podle okolností se dá dokonce zabránit především vklouznutí do nemoci nebo do její závažné formy.