Život

"Nepleťme si vzdělání s vychováním. Je mnoho vzělaných lidí, kteří nemají žádné vychování a naopak mnoho nevzdělanců, kteří mohou oslnit právě svojí výchovou. Život nám to ukazuje každý den. Kdybychom vzali vzdělaného člověka bez morálky a nevzdělaného s dobrým vychováním, je lepší ten druhý, protože nikdy nenapáchá tolik škody jako ten první. Výchova je mnohem důležitější, než jakékoliv vzdělání. Člověk ji získá již v rodině tím, že se učí respektovat jiné lidi a jejich city. Hlavním záměrem této výchovy je větší zlidštění člověka. Cílem vzdělání je pouze vývoj racionálního myšlení."

z knihy Kurandera - Hermán Huarache Mamani
"Slova jsou jako vítr. Odletí pryč. Jen lidské činy zůstanou. V životě nezáleží na tom, co říkáš, ale co děláš."

z knihy Kurandera - Hermán Huarache Mamani
"Život je výzva a my se posuneme dál, jen když budeme riskovat. Život je křehký. Můžeme zemřít každým okamžikem, a proto se snaž žít přítomností. Když chceme něčeho dosáhnout, musíme život pokoušet. Musíme čelit nástrahám, které se každý den na naší cestě objevují a které jsou součástí života. Jen tak, že je člověk překoná, se může něco naučit. Musíme být smělí, nebojácní a musíme umět riskovat. Překonané překážky nás posilují. Jejich prostřednictvím rosteme jako lidské bytosti, protože nám umožňují se vzchopit. Zocelují nás."

z knihy Kurandera - Hermán Huarache mamani

„Uvědomění si, že máme možnost volby, je součástí dospělého pohledu na svět.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson

„Náš vnitřní stav určuje to, co se děje v našem životě. Naše zkušenosti však neurčují náš vnitřní stav.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson

„Je načase naplnit naše poslání, žít na zemi a přemýšlet jen o nebeských záležitostech. Tím se nebe a země spojí v jedno. Nebudou dále existovat jako oddělené stavy.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson

„Smyslem našich životů je probudit to nejlepší v nás.“

z knihy Návrat k lásce – Marianne Williamson

„Volte svá slova uváženě. Neberte nic osobně. Nedělejte ukvapené závěry. Dělejte to nejlepší, co můžete.“

z knihy Čtyři dohody – Don Miguel Ruiz

„Místo, odkud tato slova vycházejí, dokáže změnit celý svět. Vycházejí z mé hlavy? Ne. Vycházejí z mého srdce. A to je skutečně důležité.

Ze všeho nejdůležitější je neustále aktivovat své srdce, protože tehdy se stává vysílačem předávajícím radarové signály životu. Neexistuje lepší anténa než ta, kterou je vaše srdce. Neexistuje rozsáhlejší telefonní systém než ten, který máte ve svém srdci.

z knihy Vítr tvého srdce – Emahó

„Vše, co tě okouzluje, tě také vede a chrání. Když jsme vášnivě posedlí něčím, co milujeme – plachetnice, letadla, myšlenky – kouzelná lavina před námi vyhlazuje cestu, přizpůsobuje pravidla, důvody, rozkoly, přenáší nás přes propasti, strach, pochybnosti. Bez síly té lásky jsme čluny v bezvětří na mořích nudy a ty jsou smrtelné.

Nikdy ti není dáno přání, aniž by ti současně nebyla dána síla jej splnit.

Aby něco přišlo do tvého života, představ si, že už to tam je.

Chyby neexistují. Události, které přitahujeme, ať už příjemné nebo nepříjemné, jsou nutné k tomu, abychom se naučili, co se potřebujeme naučit. Každý krok, který uděláme, je nezbytný k tomu, abychom dospěli do místa, do něhož jsme se rozhodli jít.“

z knihy Most přes navždy – Richard Bach