Služby

SlužbyJednotlivé terapie je možné volit samostatně nebo je kombinovat. Klient se nemusí rozhodnou sám pro výběr terapie. Při první návštěvě terapeut zjistí situaci a navrhne terapii.

Výklad karet - metoda diagnostická.  Odnesete si odpověď na otázku typu: „Kde se právě teď ve svém životě nacházím?“ a další.Služby

Bachovy esence – jde o stanovení esencí vhodných pro klienta. Užívání esencí nemá vliv a neruší účinky jiných léků. Jsou vhodné i pro těhotné a malinkaté dětí. Stejně tak pro naše čtyřnohé miláčky.

EMI a Voice Dialogue jsou terapie, které ve vás mohou vyvolat  různé vlny emocí. V případě EMI nebo Voice Dialogue je doporučeno několik sezení za sebou.

Více informací ke každé technice zvlášť naleznete v jednotlivých sekcích.


Souhlas klienta
Milý přátelé, dovoluji si Vás pro naši dobrou spolupráci informovat, že veškeré terapeutické služby jsou poskytovány pouze jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči a nejsou důvodem k vysazení léků.

Semináře a kurzy jsou pořádány pro rozvoj člověka, některé programy mohou být psychicky náročnější, a proto zodpovědně jejich výběr a svoji účast zvažujte, každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost.

V případě závažných minulých psychických problémů či užívání drog mě předem informujte.
Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti semináře či terapie souhlas rodičů nebo opatrovníka.