3. Buk (Beech) - na toleranci, vcítění se, porozumění

3. Buk (Beech) - na toleranci, vcítění se, porozumění„Kritici“.  Netolerance a kritika. Ví, jak se věci mají dělat správně a pokud je někdo jiný dělá jinak – je tento člověk k nim netolerantní a opovrhující a odsuzuje ostatní.  Tento člověk vždy najde důvod kritiky. Nejsou schopni pochopit, proč všichni lidé nežijí jako oni a nikdy nemají ohledy na potíže, kterými se mohou jiní zabývat. Mají rádi přesnost a pořádek nejen ve svém životě, ale také v životech lidí kolem sebe. Pošetilost lidí, kteří trvají na tom, že mají na věci jiný názor, je dovádí k šílenství. „To je ale nemožný způsob chování. Co to s ním je?“ Byla bych ráda, kdyby tohle pořád nedělala. Přivádí mě to k šílenství.“ „To je jeho chyba. Nechápu to.“ / Tato esence pomáhá být tolerantnějším a více chápajícím, že každý člověk může jít svou vlastní cestou a je schopen se také nechat třeba i inspirovat. Učí se žít a nechat žít.

Děti: Dítě je vůči ostatním netolerantní a všechno chce mít pro sebe. Nepřizná chybu, vše se musí dělat po jejich.

3. Buk (Beech) - na toleranci, vcítění se, porozuměníZvířata: nesnášejí změny režimu, "popudlivá" zvířata, která v domě nesnesou žádné jiné zvíře, nervózní, strnulá zvířata, u nichž se v pokročilém věku projevují artritické poruchy. Pro zvířata, která špatně snášejí klimatické změny, která nesnášejí určité látky v okolním prostředí a mohou na ně reagovat alergiemi. Orientální, siamské kočky, které se perou, koušou nebo škrábou. Lpějí na přesném režimu, značkují a jsou protivné, když přijdou na návštěvu cizí lidé. Sedí prkenně a projevují se u nich artritická onemocnění. Podobné esence, které je možné použít v kombinaci s Bukem: Cesmína, Vinná réva (při dominantním teritoriálním chování), Vrba.

Esence podporuje: Toleranci, vcítění se do druhého, přátelství, držení se zpátky, dobré mezilidské vztahy, shovívavost, lásku k druhým, soucit, mírnost, velkorysost.

Naučí Vás: Vidět, přijmout a zpracovat vlastní chyby a stinné stránky, nevměšovat se tolik do cizích záležitostí, přestat druhé poučovat a radit jim, vidět v druhých dobré, krásné a pozitivní, méně je odsuzovat, být uvolněnější, tolik nevyčnívat, být spíše v pozadí.

3. Buk (Beech) - na toleranci, vcítění se, porozuměníUžívá se při: Netolerantnosti,  přísných morálních zásadách, hrdosti a snaze mít vždy pravdu, sklonech druhé hned posuzovat a odsuzovat a sklonech mluvit o druhých špatně, neporozumění, cynismu, snaze mít vždy pravdu, podrážděnosti, vnitřním napětí, zlomyslné povaze, kompenzaci vlastních pocitů méněcennosti znehodnocováním a srážením druhých, při nedostatku vcítění se do pocitu druhých. Nesnášenlivosti těch co mají vlastní názor, bezohlednosti k problémům druhých. Esence probouzí toleranci, vidění dobrého v druhých a umění dát jim prostor.