8. Čekanka obecná (Chicory) - láska bez podmínek, uvolnění

8. Čekanka obecná (Chicory) - láska bez podmínek, uvolněníJe určena pro ty, kteří svou láskou manipulují a ovládají své blízké. Jsou velice nápomocní, ale veškerou pomoc a podporu vynakládají s myšlenkou na sebe. Jsou dogmatičtí, kritičtí a očekávají, že se ostatní podřídí jejich hodnotám. Vyžadují neustálou pozornost, neradi zůstávají sami. Chtějí, aby ti, které milují, jim byli stále nablízku. Typickým příkladem je rodič, který se odmítá smířit s dospělostí svých dětí a jejich touze odejít z domova. Udělá cokoli (třeba předstírá vážnou nemoc), aby děti zůstaly s ním doma a starali se o něj. Pokud mu jeho plány nevyjdou, jsou mrzutí a nezřídka i pláčí. Tento stav je často výsledkem nedostatečné lásky v dětství. Tito lidé mají obecně spoustu lásky na rozdávání – ale ve svém negativním aspektu se tato láska stává majetnickou a sobeckou.

8. Čekanka obecná (Chicory) - láska bez podmínek, uvolněníDěti: Dítě je přehnaně majetnické a vyžaduje neustálou pozornost, péči, mazlení. Těžce snáší sourozence a může si způsobit i nemoc, pokud nemá pozornost.

Zvířata: majetnická zvířata, musí je jim věnovat pozornost.

Rostliny: když kytka uvadá – žárli, také na upadající nevykvetlá poupata.

Esence podporuje: Propustit, odpoutání se, lásku bez podmínek, umět milovat, lepší mezilidské vztahy. Rovnováhu mezi dávání a braní, nezištnost, vědomí vlastních hodnot, zdravý odstup.

Naučí Vás: Ponechat dětem, partnerovi, rodičům a dalším lidem volnost a prostor, držet se zpátky, nemíchat se do života a záležitostí druhých, nevyvolávat v druhých pocity viny k vlastnímu prospěchu. Pochopit, že lásku a pozornost, zájem si není možné vynutit. Spoléhat nato, že jsme milování ne pro naše služby a zavděčování se. Ve vztazích, ale i ostatních oblastech pochopit, že si můžeme udržet jen to, od čeho jsme schopni se odpoutat.

8. Čekanka obecná (Chicory) - láska bez podmínek, uvolněníUžívá se při: Při silném egoismu, fixaci na partnera, dítě nebo jiného člověka, strachu zůstat opuštěn a závislosti na druhém, pocitu, že semnou druzí nejednají dobře. Zavazování si někoho darem. Při neschopnosti být sám, dělat se nepostradatelným, mučednictví, upozorňování na sebe nemocí a tím vázání si někoho na sebe. Při očekávání stálé vděčnosti, častém kritizování druhých a čekání že druzí vyplní naše sny, představy a potřeby. Manipulativním a emotivním chování, hysterii pokud není po mém a všeobecně hysterii. Při lásce k druhým, která je majetnická, urážlivosti a pomstychtivosti. Podporuje dávání bez opětování.