15. Cesmína ostrolistá (Holly) -“ láska a důvěra

15. Cesmína ostrolistá (Holly) -“ láska a důvěraCesmína se používá na vztek, který přechází v nenávist, na pocity žárlivosti a zášti. Stejně jako listy cesmíny i negativní stav této esence je pichlavý, bodavý. Tento stav může být výsledkem nedostatečné nebo chybějící lásky v dětství. Lidem, kteří ji potřebují, schází schopnost milovat. Mohou být necitelní až krutí či násilní. V pozitivním stavu se jedná o člověka, který je schopen skutečně milovat a za svou lásku nic nežádat. Dr. Bach o cesmíně napsal: „Cesmína nás chrání před vším, co není Vesmírná láska. Cesmína otevírá srdce a sjednocuje nás s Božskou láskou." je na velice negativní emoce – žárlivost, nenávist, podezření, zášť a nevraživost, nepřejícnost, které jsou namířené vůči okolí. Často se považuje za esenci na vztek a v určitých případech jí je, ale pouze tam, kde je vztek výsledkem jedné z uvedených emocí. Tito lidé trpí myšlenkou, která na ně útočí. „Nenávidím ji.“ „Nemůžu si pomoct, ale cítím vůči ní nepřetržitou žárlivost a to mě sžírá.“ „Něco mají za lubem – vím to.“ / Tato esence pomáhá obrátit negativní myšlenky na pozitivní.

15. Cesmína ostrolistá (Holly) -“ láska a důvěraDěti: „Žárlivec“. Když se objeví nový sourozenec. Dítě se musí začít dělit o náklonost rodičů a často nastupuje žárlivost a závist. Reaguje žárlivě a závistivě, rychle ho ovládne vztek a agresivita.

Zvířata: „žárlivci“

Esence podporuje: Lásku k bližním, schopnost milovat, důvěru že život nabízí a dává všem stejně, porozumění pro druhé, lepší vztahy se sourozenci, soudržnost, přátelství, harmonii, dobrotu srdce, soucit a lepší společenské vztahy.

15. Cesmína ostrolistá (Holly) -“ láska a důvěraNaučí Vás: Konstruktivně se přít, dělit se s ostatními, láskyplnému chování, nebýt tolik urážlivý a mstivý, nereagovat tolik urážlivě, otevřít své srdce, vnímat více potřeby druhých, celkově se uvolnit.

Užívá se při: Závisti, žárlivosti, zlosti, zášti, vztahovačnosti, lakotě a návalech nenávisti, při lakotě, sobeckosti, rivalitě, vzteku, zatrpklosti, potlačené nebo projevené agresivitě. Při odporu, destruktivnímu chování, zatvrzelosti, zklamání láskou a blízkými, hněvu a násilnictví, hádavosti, škodolibosti, pohrdání druhými, ale i sebou. Nedůvěřivosti, pocitu, že mě nikdo nemá rád a druhým je nadržováno. Při sžírání se negativními emocemi a postojem.