28. Chmerek roční (Scleranthus) - Rozhodnost, schopnost rozlišování, rovnováha, vyvážení

28. Chmerek roční (Scleranthus) - Rozhodnost, schopnost rozlišování, rovnováha, vyváženíLidé typu Chmerku ročního jsou nerozhodní, váhaví. Jejich nerozhodnost se netýká jejich životní cesty, ale objevuje se, jsou-li vystaveni volbě. Typickým příkladem je osoba, která si jde něco kupovat a stále vyndává a vrací zpět zboží, neví, jestli si má koupit modré nebo černé kalhoty, nebo jestli kalhoty či sukni apod. Narozdíl od Rožce (Cerato) se neptá, ale svou volbu si probírá sám v sobě. Může velice trpět a jeho nerozhodnost v něm může vytvářet veliké napětí. Zároveň pomáhá urovnávat výkyvy nálad. Také se doporučuje lidem, kterým bývá na cestách nevolno.

28. Chmerek roční (Scleranthus) - Rozhodnost, schopnost rozlišování, rovnováha, vyváženíDěti: neumí se rozhodnout mezi dvěma věcmi, náladové.

Zvířata: při cestách, když se dělá zle v autě

Esence podporuje: Nalezení vnitřního středu, vnitřní vyrovnání, rovnováhu, srozumitelnost, rozhodnost. Vyrovnání mezi extrémy: extrémně jásající – k smrti smutný, velký hlad – nechutenství, přísnost – nadměrná poddajnost, měkkost – tvrdost, apatie – živost, zájem – nezájem, introvert – extrovert a jiné.

28. Chmerek roční (Scleranthus) - Rozhodnost, schopnost rozlišování, rovnováha, vyváženíNaučí Vás: Důvěřovat vlastním rozhodnutím, lépe zacházet s vlastní energií, být vyrovnanější. Cítit co chcete a snažit se to uskutečnit, reagovat spontánněji.

Užívá se při: Váhavém jednání a frustraci, náhlých změnách nálad, nevyrovnanosti, nerozhodnosti, náladovosti, nevypočitatelnosti, nejistotě, labilitě, neklidu, nespolehlivosti, nestálosti, těkavosti, rychlé změně mínění, vrtkavosti a nestálosti. Pokud člověk zná cíl, ale nedovede se rozhodnout.