21. Divoká hořčice (Mustard) - výdrž, nalezení smyslu, přeměna, ulehčení, útěcha

21. Divoká hořčice (Mustard) - výdrž, nalezení smyslu, přeměna, ulehčení, útěchaPůsobí na deprese, které na člověka padnou jako mrak z čistého nebe. Nemají žádný původ ani důvod. Prostě přijdou jako černý mrak, které zakryje sluníčko. A stejně bezdůvodně, jako přišly, také odejdou. Člověk v jejím negativním stavu velice trpí, a i když se této deprese chce zbavit, nemůže ji ze sebe setřást.

Děti: náhle propadají smutku a melancholii.

Zvířata: sklíčenost

21. Divoká hořčice (Mustard) - výdrž, nalezení smyslu, přeměna, ulehčení, útěchaEsence podporuje: Novou životní sílu, odvahu, schopnost něco vydržet a nevzdat to, zvládnout období deprese. Podporuje poznání, že deprese je upozornění nebo voláním Vaší duše po změně. Pochopit, že bolest a utrpení může být šancí něco pochopit a začít to měnit.

Naučí Vás: Vydržet a unést zoufalství a životní tíseň, poznat netušené možnosti života, do chmurné fáze vašeho života vnést lehce humoru a lehkosti, důvěřovat, že ztrátou něčeho starého přichází za čas něco nové.

21. Divoká hořčice (Mustard) - výdrž, nalezení smyslu, přeměna, ulehčení, útěchaUžívá se při: Depresích neznámých příčin, nezájmu, sklíčenosti, lhostejnosti, otupělosti, pokleslosti na mysli. Při beznaději a nedostatku síly a vůle k dalšímu životu, uzavření do sebe, smutku. Při nechutenství, neschopnosti vykonávat každodenní povinnosti a pocitu, že další život již nemá smysl. Při depresích v období puberty nebo v období krize středního věku a při potřebě navrátit do života radost a optimismus.