11. Jilm (Elm) - statečnost, naděje

11. Jilm (Elm) - statečnost, nadějeNegativní stav Jilmu bývá pouze dočasný a objevuje se u lidí, kteří jsou normálně velice schopní, výkonní, pracovití a odpovědní a kteří často zastávají odpovědné funkce. Stav Jilmu se vyskytuje, když mají příliš mnoho práce a jsou vystaveni velké odpovědnosti, což v nich vyvolá pocit, že jsou prací a odpovědností zavaleni. Zároveň si sebe dočasně přestávají vážit a přestávají si věřit. Tohle všechno vede k únavě a vysílení.

Děti: Dítě ztratilo víru ve své schopnosti a cítí se přetížené.

Těhotenství: pokud je pocit, že to nezvládneme.

Zvířata: stresové alergie víra

11. Jilm (Elm) - statečnost, nadějeEsence podporuje: Důvěru ve vlastní výkonnost, posílení sebe a větší odolnost, sebejistotu a smělost, vytrvalost, shovívavost se sebou samým, sebedůvěru, neoblomnost, neochvějnost, umírněné převzetí zodpovědnosti.

11. Jilm (Elm) - statečnost, nadějeNaučí Vás: Spolehnout se na pomoc, přijmout to, že nemusím vždy vytvořit něco mimořádného, přijmout svoji aktivitu, ale i pasivitu, pochopit smysl blokací a osudových zpomalení, méně si toho brát a nakládat na sebe, brát si jen to co zvládneme.

Užívá se při: Přetížení, nespokojenosti se sebou samým (hlavně co se týče výkonnosti, odvahy ne sexuality), krátkodobé ztrátě odvahy. Při pocitech, že mohu selhat nebo něco nezvládnu, při blokacích, strachu a nejistotě při zkouškách, pocitech že nezvládnu svěřený úkol, krátkodobém výpadku sil, sklíčenosti, pochybnosti o sobě a vlastní výkonnosti, pocitech nedostatečnosti. Uzdravuje přechodnou ztrátu sebedůvěry.