20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus) - statečnost, naděje, důvěra a odvaha

20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus) - statečnost, naděje, důvěra a odvahaKejklířka je další z esencí na strach pomáhá zvládat známé, pojmenovatelné strachy - například strach ze tmy, samoty, chudoby, ztráty zaměstnání, pavouků apod. Lidé typu Kejklířky skvrnité jsou plaší, stydliví, bojácní, uzavření. Při projevech na veřejnosti se červenají a koktají, trpívají nervózním smíchem. Také strach při řízení auta atd.

Děti: pravidelné fobie ze zcela konkrétních situaci nebo věcí. Např. díky špatným zkušenostem. Spektrum takového strachu může být široké – od strachu ze zubaře až po strach ze zvířat. Na konkrétní strachy, bojí se např. hodiny matematiky, z cesty do školy (pokud např. jezdí samotné MHD), mají strach z nějaké autority ve škole, strach ze zkoušky, z písemky, z domácích úkolů…Tento strach je může hodně emocionálně vykolejit a způsobovat i nemalé fyzické problémy… Nechtějí k cizím lidem, nechtějí nové věci. Bojácní, vyplašení.

20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus) - statečnost, naděje, důvěra a odvahaTěhotenství: strach z bolesti, z porodu.

Zvířata: bojácná, vyplašená. Vhodné na Silvestra při strachu z petard atd.

Esence podporuje: Sebejistotu, odvahu se postavit čelem všem životním význam, vnitřní sílu a odvahu, připravenost k riziku.

20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus) - statečnost, naděje, důvěra a odvahaNaučí Vás: Překonávat a zvládat strach, překonávat nervozitu a plachost, udělat co je nutné, důvěřovat úspěchu a dobrému výsledku svých plánů, najít příčinu svého strachu a porozumět mu.

Užívá se při: Na velké množství strachů, jako jsou: strach o svoji existenci, z autorit, jasny a pochopitelný strach, strach mluvit před větším množství lidí. Strach z nemoci, smrti, neštěstí, nehody, ztráty partnera nebo zaměstnání, strach z bolesti, selhání, že způsobíme chybu nebo se budeme mýlit, nenajdeme partnera. Strach ze zkoušky, agresivity a na všechny strach, které je možné pojmenovat. Dá se říci, při strachu, který se týká sebe. Při stydlivosti a nervozitě.