5. Rožec (Cerato) - Obracení se dovnitř, intuice

5. Rožec (Cerato) - Obracení se dovnitř, intuiceRožec je na nerozhodnost, která se projevuje tím, že neustále hledá radu a potvrzení u druhých. Na rozdíl od Chmerku ročního (Scleranthus) je schopný se rozhodnout, ví, co chce. Avšak ve chvíli, kdy se rozhodne, začne o svém rozhodnutí pochybovat a ptá se všech kolem sebe, co má udělat a jak. Nakonec si to udělá tak, jak původně chtěl, jenomže ztratí spoustu času a může svou příležitost promarnit. Nebo se nechá ovlivnit názory druhých, a když to nevyjde, říká si: „Já věděl, že to mám udělat po svém!" Pokud je osoba typu Rožce nemocná, pravděpodobně vyzkouší všechny jí navrhované a doporučované terapie a léky. Zapomeňte na to, co by udělali jiní a udělejte to, co chcete!

Děti: nevěří si a hledají potvrzení u dospělých.

5. Rožec (Cerato) - Obracení se dovnitř, intuiceZvířata: závislá na svých lidských pečovatelích, nedokáží jednat ze své iniciativy, pro kočky, které napodobují chování ostatních. Zvířata, která nedokáží navázat vztah k příslušníkům svého druhu, která svým chováním zůstávají nedospělost, pro která je charakteristický nedostatek důvěry, nikoliv ztráta důvěry (Modřín). Stádní zvířata, která se snadno nechají ovlivnit ostatními, vytvářejí si zlozvyky a napodobují nesprávné zvíře.

Esence podporuje: Důvěru ve vlastní moudrost, sebevědomí, nalezení své individuální a kolektivní úlohy, život v souladu s vlastním přesvědčením, důvěru ve vlastní rozhodnutí, nezávislost na názorech druhých, zpracování mnoha dojmů.

Naučí Vás: Nenechat se lehce ovlivnit, být kritičtější k radám druhých, bezhlavě jim nevěřit, sebezodpovědnosti, najít svou vlastní cestu, spoléhat se sám na sebe, nečekat pomoc a radu u druhých, najít sebe a vlastní cestu, svůj přístup k životu.

5. Rožec (Cerato) - Obracení se dovnitř, intuiceUžívá se při: Pokud chybí intuice, pochybovačnosti o sobě, svých schopnostech a svém názoru, stálém hledání rady u druhých, lehké ovlivnitelnosti, nejistotě, lehkověrnosti, závislosti na mínění druhých, schválení svých činů okolím, při naivitě. Při vnitřním chaosu a rozlítanosti.