24. Skotská sosna - borovice (Pine) - uvolnění se z pocitu viny, sebeúcta, právo na existenci

24. Skotská sosna - borovice (Pine) - uvolnění se z pocitu viny, sebeúcta, právo na existenciLidé, kteří trpí negativním stavem Skotské sosny, se stále za všechno omlouvají. Trpí pocitem viny nejen za svoje chyby, ale mají pocit, že jsou odpovědní za všechno, co se děje kolem nich i někomu druhému. Obviňují se i za chyby druhých, s nimiž nemají vůbec nic společného. Pokud onemocní, věří, že si svou nemoc zasluhují. Jejich pocit viny ničí radost ze života.

Děti: Dítě má pocity viny a stále se obviňuje. Vztahuje vše na sebe a neustále se omlouvá za to, co udělalo už dříve.

Těhotenství: v případě, že se nedaří otěhotnět a nastupuje obviňování. Také po potratu.

Zvířata: zkroušené, omluvné chování

24. Skotská sosna - borovice (Pine) - uvolnění se z pocitu viny, sebeúcta, právo na existenciEsence podporuje: Pocit, že jsem vítán a mám právo na život, pozitivní pochopení a zpracování traumatu, které se týká pocitů provinění a viny. Osvobození se od povinnosti vždy plnit co se ode mne očekává, odloučení se od rodičů. Lásku k sobě samému, nesugerovat si pocity viny.

24. Skotská sosna - borovice (Pine) - uvolnění se z pocitu viny, sebeúcta, právo na existenciNaučí Vás: Připustit si větší práva, nepřipustit nespravedlivé zacházení se sebou. Nebýt domýšlivý, rozvinout vědomí vlastních hodnot, nepředhazovat si stále něco a přijmout se takový jaký jsem. Postavit se svým pocitům viny, přijmout, že dělat chyby je lidské a normální. Vážit si sebe.

Užívá se při: Užívá se při silných pocitech viny, předhazování si něčeho, při sebezatracování, vysoké náročnosti na sebe. Při masochismu, sebetrýznění, nedostatku sebevědomí a špatném svědomí. Při braní si zodpovědnosti za chyby a selháních druhých na sebe. Při stydlivosti, přehnané skromnosti a velké svědomitosti. Pomáhá zbavit se sebeobětování, vyrovnává a pomáhá vymezit si svojí zodpovědnost za sebe.