14. Skotský vřes (Heather) - vzájemný kontakt, naslouchání

14. Skotský vřes (Heather) - vzájemný kontakt, naslouchání„ Já“. Skotský vřes je indikován lidem, kteří jsou naprosto zabráni sami do sebe, jsou posedlí svými problémy a starostmi. Neradi jsou sami, protože stále potřebují komukoli na počkání vyprávět o svých starostech. Nenechají druhou osobu povídat o svých potížích, neboť ty ho nezajímají. Jeho/ji zajímá pouze on/ona. Z toho důvodu se jim lidé vyhýbají, protože nejsou schopni se vcítit do jiné osoby, pouze by brali, ale nejsou ochotni dávat. I tento stav (podobně jako stav Čekanky obecné (Chicory)) může být způsobený nedostatkem lásky v dětství.

Děti: Vyžadující obzvlášť hodně pozornosti. Nepřetržitě o sobě mluví a potřebuje publikum. Vychvalují se a jsou málo citlivý k ostatním dětem a zvířatům. Pořád musí být středem pozornosti, je nerado samo a je upovídané.

14. Skotský vřes (Heather) - vzájemný kontakt, nasloucháníZvířata: nadměrná hlučnost, upoutávání pozornosti

Esence podporuje: Distanci, držení se zpátky, zlepšení mezilidských vztahů. Učení se odříkání, vyrovnanost mezi přijímáním a dáváním, zodpovědnost k sobě. Naslouchání druhým a ne zaměřování se jenom sám na sebe.

Naučí Vás: Nevynucovat si lásku, být také v pozadí a nechat prostor i jiným, uvolnit se, neotravovat druhé svým povídáním, řešit problémy a ne jen o nich mluvit. Být také sám, sám se svými myšlenkami, náladami, mít se víc rád, nechovat se jako „chudáček malé dítě“, mít pocit bezpečí.

14. Skotský vřes (Heather) - vzájemný kontakt, nasloucháníUžívá se při: Osamělosti zaměřování se jenom sám na sebe, upovídanosti, strachu nedostat lásku a pozornost, přehnané potřebě pozornosti, nedostatku odstupu, oddanosti, velké duševní nouzi, potřebě neustále mluvit, být stále středem pozornosti. Při nedostatku zájmu o druhé, neustálém mluvení o sobě, o svých nemocech, problémech, při hypochondrismu, sobectví, postoji chudáčka a obětního beránka, při vztahovačnosti, sebelitování, nedostatku vcítění se a sklonech využívat druhé ke svému prospěchu. Pomáhá nezaměřovat se jen na sebe, ale stát se i posluchači, sdílet problémy, řešit je a ne si jen stěžovat.