6. Slíva třešňová (Cherry Plum) - na konstruktivní zacházení s agresivitou a sebekontrolu

6. Slíva třešňová (Cherry Plum) - na konstruktivní zacházení s agresivitou a sebekontroluSlíva třešňová harmonizuje strach z toho, že nás ovládne naše vlastní mysl, že se zblázníme a uděláme něco ošklivého, co udělat vůbec nechceme. Lidé v jejím negativním stavu mohou pomýšlet na sebevraždu a být hluboce zoufalí. Pomáhá při záchvatech hysterie a při náhlých výbuších zuřivosti. Je také dobrá pro děti, které trpí záchvaty křiku. Pro strach ze ztráty kontroly je součástí RR.

Děti: při výbuchu jejich temperamentu a ani si nepamatují, proč se vztekají. Děti se sklony k hysterickým projevům, návalům vzteku a ztrátě sebekontroly.

6. Slíva třešňová (Cherry Plum) - na konstruktivní zacházení s agresivitou a sebekontroluZvířata: nervózní, která propadají hysterii, neovladatelnému vzteku nebo panice. Pro nevypočitatelná zvířata, která na úlek reagují nepřiměřeně, proskakují okny atd. Pro léčbu sebedestruktivního chování, jako je kousání a vytrhávání chlupů, nebo nadměrné olizování. Pro zvířecí matky, které po narození usmrcují svá mláďata. Pro opakující se fobie. Pro zvířata, která trpí psychomotorickými záchvaty, epilepsií nebo křečemi. Pro všechna mimořádně trpící zvířata s extrémním chováním. Pro ta, která "dohánějí k šílenství" parazitické infekce nebo ušní roztoči. Slíva třešňová se obvykle nepoužívá samostatně. Často se podává s Osikou, která léčí neznámý strach. Protože chování zvířete mohli způsobit majitelé, doporučuje se, aby esenci užívali oba. Jako první volba se často použije Krizová esence, teprve poté Slíva.

Esence podporuje: Provést příslušné vývojové kroky, schopnost se vnitřně uvolnit a odpoutat, klid, mírnost a trpělivost, sebekontrolu.

Naučí Vás: Porozumět svému rozrušení, příčinám neklidu, zvládnout je, získat více důvěry, nezadržovat city, lépe zacházet se zlostí, vztekem a agresivitou.

6. Slíva třešňová (Cherry Plum) - na konstruktivní zacházení s agresivitou a sebekontroluUžívá se při: Při stavech zoufalství, při strachu, že se něco vážného stane, při pocitech slabosti, bezmocnosti, při strachu, že ztratím rozum, neovládnu se. Záchvatech hněvu, vzteku a strachu že bych mohl někomu ublížit nebo něco špatného udělat, při sebevražedných úmyslech, vnitřním tlaku a silné agresivitě. Při potlačených emocích, které mohou vést až k nočnímu pomočování, okousávání nehtů, skřípaní zuby, svalových křečích a cholerických záchvatech. Při pocitech, že něco nezvládnu a selžu.