29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem) - Regenerace po traumatizujícím zážitku

29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem) - Regenerace po traumatizujícím zážitkuPomáhá neutralizovat následky šoku a traumat - ať již mentálních či fyzických. A je jedno, před jak dlouhou dobou se šokující událost stala. Ideálně se používá ihned. Těmito šokujícími událostmi mohou být různé nehody, rozvod rodičů, smrt někoho blízkého, vyděšení, špatná zpráva apod. Je součástí Krizové esence RR.

Děti: Dítě ještě nezvládlo zpracovat prožitý šok nebo trauma.

Těhotenství: na trauma z předešlých zkušeností, po potratu.

29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem) - Regenerace po traumatizujícím zážitkuZvířata: šok a trauma

Esence podporuje: Klid a trpělivost během nehod, těžkých událostí a překonávání traumatizujících událostí, špatných zpráv, nebezpečných událostí, osudových ran apod. Dále pak sílu, srozumitelnost, duchapřítomnost, vyrovnání se šokem, harmonizaci těla, ducha a duše po traumatu.

29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem) - Regenerace po traumatizujícím zážitkuNaučí Vás: Pochopit smysl osudových zážitků, zvládnout je a učit se je přijmout. Rychle a adekvátně reagovat a poznat, co udělat v krizové situaci, jak jí nepodlehnout a projít jí s co nejmenšími následky.

Užívá se při: Šoku, krizi, duševních bolestech, obavách a starostech, zablokování životní energie, duševně nezpracovaných příhodách z minulosti, ale i přítomnosti. Při velkém úleku, teroru, zděšení, hrůze, potlačených zážitcích z minulosti (až do prenatálního věku). Při děsivých snech, chronických onemocněních a bolestech, kde byla dosavadní léčba neúspěšná. Při onemocněních vzniklých následkem šoku, který nebyl doposud zpracován. Při pocitech smutku a ztrát, při potřebě nalézt rovnováhu a vyrovnat se s událostí lepším způsobem.