31. Sporýš lékařský (Vervain) - Zdrženlivost, odměřenost, uvolnění

31. Sporýš lékařský (Vervain) - Zdrženlivost, odměřenost, uvolnění„Revolucionáři“. Pomáhá harmonizovat přílišné nadšení lidí typu Sporýše lékařského, které může vést až k fanatismu. Jsou to lidé, kteří mají své pevné zásady, které neradi a těžko mění a opouštějí a jsou velice citliví na nespravedlnost. A je naprosto jedno, zdali se jich to týká nebo ne, ale mají silný pocit, že musí něco udělat a říci, aby se nastolilo právo. Lidé typu Sporýše lékařského mají spoustu zájmů a všechno dělají s nadšením. Ve svém nadšení chtějí svět předělat podle sebe a svých zásad a vír, protože jsou přesvědčeni, že to, čemu věří, je správné. A jsou pro to schopni se i obětovat. Mohou trpět nedostatkem spánku, neboť jejich mysl je stále zaneprázdněná, nebo pro své přílišné nadšení a své plány ani nejsou schopni odpočívat. Když se věci nedaří, jsou frustrovaní a snadno se podráždí.

Děti: Pro neutahatelné děti – nespáče. Při vnitřním napětí, podráždění, často i přílišnému nadšení, kdy chce zvládat i několik činností najednou.31. Sporýš lékařský (Vervain) - Zdrženlivost, odměřenost, uvolnění

Těhotenství: tlumí přílišné nadšení

Zvířata: hyperaktivita

Esence podporuje: Vysílání pozitivního vědomí, klid. Pochopení že k dosažení jednoho cíle existují různé cesty. Odpoutání se, propuštění. Poznání, že misionářské chování vůči lidem okolo je imobilizuje a vyvolává v něm odpor, což je na škodu věci.

31. Sporýš lékařský (Vervain) - Zdrženlivost, odměřenost, uvolněníNaučí Vás: Využívat v životě více mírnosti a klidu. Méně se vyčerpávat, nechat ostatním jejich pravdu, pohled a přesvědčení. Druhým něco nabídnout, než jim diktovat, okolí láskyplně upozorňovat než je přemlouvat a za každou cenu přesvědčovat. Umožnit druhým, aby sami našli své ideály. Důvěřovat a odpoutat se. Poznat, že velkých cílů mohu dosáhnout s klidem, rozvážností a důvěrou, ne agresivním a energetickým přístupem.

Užívá se při: Přehnané starostlivosti o druhé (často za účelem kompenzace svých frustrací), při přehánění, tlaku, velkém vnitřním i venkovním napětí, vzrušenosti, prudkosti, stresu kvůli jiným, neklidu, nepokoji, euforii, přehnaném aktivitě. Při pocitech, že vše umím nejlépe, při fixních představách, co mají dělat ostatní, aby byli šťastní, zdraví, bohatí a spokojení, při snaze přesvědčovat druhé o svých ideálech a postojích jako jediných správných. Při silné umíněnosti, zarputilosti a zarytosti. Při stálé mentální aktivitě, při fanatismu a neschopnosti porozumět druhým. Pomáhá učit relaxovat.