32. Vinná réva (Vine) - Ohleduplnost, sloužit a dát prostor

32. Vinná réva (Vine) - Ohleduplnost, sloužit a dát prostorNegativní stav Vinné révy je vidět v osobách despotických až tyranských, které poroučejí všem okolo, i když jsou nemocní. Udílejí rozkazy, aniž jsou ochotni o nich diskutovat. Všechno vědí lépe než lidé okolo. Nicméně se nesnaží druhé obrátit na svou víru, ale jejich přání a víry neberou na vědomí a očekávají naprostou poslušnost. V extrémním negativním stavu to jsou tyranové, diktátoři a rodiče, kteří doma vládnou železnou rukou. Jsou to velice silní, schopní vůdci a průvodci. Chtějí také změnit svět, ale nediskutují o tom. Každý z nás může čas od času upadnout do nálady Vinné révy, když se snažíme prosadit svůj způsob spíše silou nežli přesvědčováním.

Děti: Dítě je příliš panovačné, dominantní a tyranizuje své okolí. Vůdcové. Klidně si ublíží, vztekají se. Těžko přijímají rozkazy.

Zvířata: teritoriální agrese  

32. Vinná réva (Vine) - Ohleduplnost, sloužit a dát prostorEsence podporuje: Moudré a smysluplné využití vlastní moci a síly, držení se zpátky a poskytnutí prostoru také ostatním. Pozitivní autoritu a vedení.

Naučí Vás: Být i pokorný místo jen ovládat druhé, využít sílu a moc skrytou ve Vás pro dobro okolí. Také se těšit z úspěchu druhých, zbavit se potřeby být vždy středem pozornosti. Respektovat život a prostor druhých. Dát svobodu, volnost, práva rodinným příslušníkům, případným podřízeným dát právo ne sebeurčení. Důvěřovat ostatním, dát jim šanci.

32. Vinná réva (Vine) - Ohleduplnost, sloužit a dát prostorUžívá se při: Touze po dominanci, svéhlavosti, krutosti, tyranii, útlaku, vykořisťování druhých, aroganci, povýšenosti, bezohlednosti. Při touze po moci, neohebnosti v chování, časté hádavosti, bezcitnosti, mentorování, panovačnosti a velikášství, ignorování druhých, při chybějícím soucitu s těmi, kterým se nedaří. Podporuje pružnější a chápavější postoj k druhým, zmírňuje negativa a vynáší na povrch druhé.