33. Vlašský ořech (Walnut) - Prolomení, nový začátek, porod

33. Vlašský ořech (Walnut) - Prolomení, nový začátek, porodTato esence pomáhá člověku přizpůsobit se změně či změnám, které se v jeho životě staly, ať již jde o začátek školní docházky, stěhování, nové zaměstnání, nový vztah, menopauza, ovdovění atd. Zároveň je považována za průlomce spojení a je výbornou esencí, když chce, např. člověk přestat kouřit či jíst čokoládu. Vlašský ořech pomůže zpřetrhat vazby na minulost a odpoutat se od cigarety či čokolády. Vlašský ořech také pomáhá při přecitlivělosti na vnější okolnosti. Člověk typu Vlašského ořechu ví přesně, co chce a jde si svou cestou za svým cílem, nicméně jsou chvíle, kdy jej silný názor jiné osoby, rodinné vazby či pouta k minulosti strhnou zpět či z jeho cesty. V tu chvíli Vlašský ořech pomůže daného člověka vrátit zpět k jeho představám a jeho cestě. Je to výborná esence pro lékaře, terapeuty a všechny, kdo pracují s lidmi, aby jim pomohl udržet si stálost a ochranu před vlivy druhých lidí.

Děti: U dětí pomáhá při přechodu z jednoho životního období do druhého.

Těhotenství: udržuje odstup a dělá ochranu pro miminko. Vhodný i při porodu a pokračovat i během šestinedělí. Vhodný také v případě, že se nedaří otěhotnět.

33. Vlašský ořech (Walnut) - Prolomení, nový začátek, porodZvířata: v případě přírůstku do rodiny (dítě, další zvíře,…). Neschopnost vyrovnat se se změnami.

Rostliny: při přesazování, sázení, změně místa, stěhování, také vhodný při roubování.

Esence podporuje: Uskutečnění toho, co jsme si určili. Chrání před negativními vlivy, uvolnění, osvobození se od starého a zájem o nové, tzv. proces „zemřeš a budeš“, podporuje růst zoubků u malých dětí výměnu mléčných zubů u větších. Dále nesmlouvavost, přímočarost a důslednost.

33. Vlašský ořech (Walnut) - Prolomení, nový začátek, porodNaučí Vás: Dodržovat svá předsevzetí, zvládnout „průlom“ starého v nové, zůstat věrný sám sobě, podniknout potřebné vývojové kroky, nenechat se ovlivňovat názory druhých.

Užívá se při: Podléhání vnějším vlivům, při obavách z názorů a úsudku druhých a sklonech přijímat negativní a oslabující energie od druhých (v práci, při skupinových terapiích, při blízkém kontaktu s někým). Při kolísavosti, nestálosti, váhavosti, otálení. Nových začátcích (školka, škola, nové místo, puberta, odchod od rodičů, rozvod, odchod do důchodu, dlouhé odloučení nebo těhotenství). Špatném zvládání změn, zbavování se návyků, zlozvyků a potřebě se uzemnit. Uzemňuje po překonané změně, usnadňuje přechod do nového období, dodává odvahu.