27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water) - Spontánnost, flexibilita, mírnost

27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water) - Spontánnost, flexibilita, mírnostLidé typu Vody z léčivých pramenů jsou na sebe příliš tvrdí, upírají si spoustu životních radostí a potěšení. Přísně se drží cvičebního programu či diety, které začali. Jejich myšlení je strnulé a je řízeno dogmaty a utkvělými myšlenkami. Sami pro sebe si vytyčují vysoké cíle a své laťky mají umístěné hodně vysoko. Touží po vlastní dokonalosti a doufají, že si z nich druzí lidé vezmou příklad. Pokud nesplňují vlastní vysoké požadavky, jsou sebou zklamaní a nespokojení. To může vést k depresím a k odsuzování a nenávisti vlastní osoby (viz též Plané jablko (Crab Apple). Neumí přijmout pochvalu. Má silné názory, ale vede svým příkladem a nikdy nenapomíná. Na těle se projevuje ztuhlým krkem. Někdy se až stává, že tito lidé své sebepotlačení a sebekontrolu dovedou až do stavu, kdy si nedovolí potěšení a ve svém životě přijímají málo radosti.

27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water) - Spontánnost, flexibilita, mírnostDěti: Dítě je k sobě příliš náročné, vytyčuje si vysoké cíle a není spokojeno se svým úsilím. Těžce snáší neúspěch. Sebedestrukce.

Těhotenství: na přísnost na sebe.

Zvířata: tvrdohlavost, ztuhlost

Esence podporuje: Čilost, pružnost, mírnost. Ženskou stránku u muže a ženy. Umění ustoupit, toleranci, měkčí a pasivnější stránku v nás, tok naší energie. Vnitřní uvolnění a svobodu, něžnost.

27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water) - Spontánnost, flexibilita, mírnostNaučí Vás: Být k sobě a druhým povolnější, shovívavější a klidnější. Chápat, že vnitřní vývoj si nemůžeme vynutit vnější námahou a aktivitou. Nechat se s důvěrou unášet proudem života. Chápat, že bez lásky k sobě a okolí duše stagnuje a vadne.

27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water) - Spontánnost, flexibilita, mírnostUžívá se při: Přísnosti k sobě a druhým, tvrdosti, rigiditě, neohebnosti, nátlaku, při ulpívání na principech. Přehnané ctižádosti a fanatismu. Velkých morálních požadavcích k sobě, ale i druhým, při přísných výchovných metodách (otužování dětí). Při velké sebedisciplíně a nemilosrdnosti k sobě a druhým, při účelové orientaci, strnulosti a bezcitnosti vůči sobě a druhým. Tělesné prkennosti a sebezapření. Při sklonech k mučednictví, pokud si člověk zakazuje radost a potěšení, při vidění pravdy jen svýma očima. Povzbuzuje pružnost mysli.