34. Žebratka bahenní (Water Violet) - Sblížení, upřímnost, otevřenost, pokora

34. Žebratka bahenní (Water Violet) - Sblížení, upřímnost, otevřenost, pokoraLidé typu Žebratky bahenní jsou pyšní, vzdálení, jakoby nedosažitelní. Jsou rádi sami a neradi své osobní věci rozebírají na veřejnosti. Jsou rozvážní, klidní, diskrétní. Lidé je často žádají o radu a mohou mít opodstatněný pocit nadřazenosti, který ovšem v extrémním stavu může přejít v pýchu a povýšenost. Pokud je něco trápí, nebo je-li kolem nich mnoho rozruchu, stahují se do sebe, a proto mohou vypadat jako nespolečenští a emocionálně chladní. Když budou chtít nějaké přátelství, může se stát, že nezbude nikdo, kdo by byl ochotný jej poskytnout. Také si mohou natolik zvyknout na svou vlastní společnost, že pro ně bude obtížné vytvořit si blízký vztah. Vyrovnaní lidé Žebratky bahenní jsou štěstím pro všechny kolem nich.34. Žebratka bahenní (Water Violet) - Sblížení, upřímnost, otevřenost, pokora

Děti: Dítě se vnitřně uzavírá a distancuje se od svého okolí. Introvert, samotář, nechce společnost, miluje knížky, těžko se seznamuje, má málo kamarádů, nevyžaduje moc mazlení.

Zvířata: netečnost

Esence podporuje: Dobré vztahy mezi lidmi, otevřenost, blízkost, důvěru k druhým, schopnost ukázat své city, radost být ve společnosti s druhými a být s nimi ve spojení, proudění energie.

34. Žebratka bahenní (Water Violet) - Sblížení, upřímnost, otevřenost, pokoraNaučí Vás: Lépe vnímat sebe a své city, otevřeněji se sekávat s ostatními. Neukrývat se za svou vlastní ochrannou zdí, pochopit proč se tolik uzavíráte. Umět požádat o pomoc a také jí přijmout. Pouštět se do hovoru s partnerem, přáteli, kolegy aj. Nacházet v životě více radosti.

Užívá se při: Distancování se, lhostejnosti, nevšímavosti, upjatosti, nepřístupnosti, přehnané uzavřenosti, přemrštěné sebejistotě, hrdosti. Při strachu z opravdové blízkosti a intimity, mlčenlivosti, přehnaném zdůrazňování  intelektu, izolaci, cynismu, strnulosti, tvrdošíjnosti, rezervovanosti, znevážení, potlačení a odmítání citů. Při skrývané nejistotě. Při potřebě samoty, pyšnosti. Esence člověka otvírá druhým lidem, zbavuje izolovanosti.