4. Zeměžluč ( Centaury) - Na sílu prosadit se, ohraničit se na vlastní identitu

4. Zeměžluč ( Centaury) - Na sílu prosadit se, ohraničit se na vlastní identituEsence Zeměžluči pomáhá lidem, kteří mají slabou vůli a jsou podřízeni, aby se postavili na vlastní nohy, aby dokázali stát sami za sebou a říci „NE", aniž by měli pocity viny. Lidé typu Zeměžluči jsou obvykle tiší a plaší, spíše se nechávají vést, než že by projevovali svá vlastní přání a nápady. Chtějí druhé lidi potěšit. Nechávají se ostatními využívat, ochotně slouží a často jsou bez energie a snadno se unaví. Esence se nepodává proto, aby osobu Zeměžluči změnila na něco jiného. Vždy bude milá a nápomocná, ale bude schopná stanovit své hranice a odmítne padnout do otroctví.

Děti: Dítě má slabou vůli, je lehce ovlivnitelné a snaží se všem vyhovět. Bývá často obětí šikany. Neumí dát hranice.

4. Zeměžluč ( Centaury) - Na sílu prosadit se, ohraničit se na vlastní identituZvířata: (častěji samice), která se tak úzkostlivě snaží potěšit, že začnou být nesnesitelná. Pro příliš submisivní a podřízená zvířata, často šikanovaná druhými. Zvířata, která jsou po nemoci velmi slabá, která nejsou imunní vůči vlivům prostředí, snadno se nakazí a infekcí i parazity a ihned reagují na chyby v krmení. Pomocná terapie během rekonvalescence. Pro všechna zvířata v průběhu akutních onemocnění, rekonvalescence, po úrazech nebo dlouhodobě vyčerpávajících situacích, zejména jaterních chorobách, pro zvířata, která špatně jedí, hubnou a mají sklon k žaludečním nevolnostem. K Zeměžluči se hodí Oliva na posílení slabých zvířat nebo Dub tam, kde chybí výdrž.  

Esence podporuje: Schopnost ohraničit se, větší vytrvalost, vlastní individualitu, uvolnění se z rodičovských pout, sílu vlastního „Já“, schopnost říkat Ne, dospívání, duševní růst, rozvíjení vlastní vůle, integritu bez strachu z ohrožení.

Naučí Vás: Umět se bránit, respektovat sebe a svojí individualitu, nenechat se využívat a vykořisťovat. Věřit tomu, že Vás budou mít Vaši blízcí rádi i bez prokazování služeb, stát na svém stanovisku a neměnit jej, nevzdávat se sama sebe a svých přání, být připraven ke konfliktům, převzít zodpovědnost za své činy, za sebe. Vytvářet si ve společnosti „místo“ pro sebe.

4. Zeměžluč ( Centaury) - Na sílu prosadit se, ohraničit se na vlastní identituUžívá se při: Strachu z autorit, sebepopírání, sebeomezování, problémech prosadit se, extremní dobrosrdečnosti, sebeobětování, únavě, touze po uznání (vlivem k tomu podřizování se a napodobováním jiných), při velké přizpůsobivosti, sklonech k poníženosti, stálé potřebě někomu pomáhat. Při sebeobelhávání, slabé nebo žádné vůli, neschopnosti prosadit se a strachu, že budu odmítnut, při přetížení prací, neschopnosti se bránit silnějším nebo mocnějším. Při stydlivosti, časté pozitivní reakci na přání a potřeby druhých, při zklamání, když vlastní zamlčované potřeby nejsou viděny a uspokojeny druhými. Pro osoby, které jsou schopné se sloužením druhým upracovat a nezaobírají se svým životem.