16. Zimolez kozí list (Honeysuckle) - odpoutání se od minulosti, život v přítomnosti

16. Zimolez kozí list (Honeysuckle) - odpoutání se od minulosti, život v přítomnostiZimolez kozí list pomáhá lidem, kteří uvízli v minulosti, navrátit se zpět a prožívat přítomnost, aniž by přišli o své vzpomínky na minulost. Do stavu Zimolezu se člověk může dostat např., když mu zemře partner nebo blízký přítel a on se stále v myšlenkách i v rozhovoru vrací k tomu, co spolu prožívali, co dělali, jaké to bylo, když byli spolu. Je to pravý opak stavu Bílé lesní révy (Clematis), která žije v budoucnosti.

16. Zimolez kozí list (Honeysuckle) - odpoutání se od minulosti, život v přítomnostiDěti: Stýskání po domově. (ve škole, školce, v novém prostředí,…). Dítě nedokáže uzavřít minulost.

Zvířata: touha po minulosti.

Esence podporuje: Odpoutání se od starého a uplynulého, uvolnění se z dřívějších vztahů a vzorů (rodiče, partner), vykročit do budoucnosti s důvěrou.

16. Zimolez kozí list (Honeysuckle) - odpoutání se od minulosti, život v přítomnostiNaučí Vás: Žít tady a teď, nehodnotit a posuzovat minulé, staré a traumatické záležitosti nechat za sebou, odhodit staré zásady a morální vzorce, integrovat zkušenosti z minulosti. V případě nutnosti se odpoutat od starých vztahů zaměstnání, bytu aj. Smířit se s minulostí, přijmout ji, odpustit sobě, druhým.

Užívá se při: Nostalgii, utíkání do minulosti, touze po domově (u dětí nebo v případě dlouhé studijní nebo pracovní cesty), vyhýbání se realitě, touze po minulém čase, po starém a odžitém. Při ztuhlosti, přestěhování se, rozchodu, výpovědi, ztrátě blízkého člověka, odchodu do důchodu, začátku školy, vstupu do mateřské školy a lpění na minulosti. Pokud není radost z přítomného života.