38. Žlutá vrba (Willow) - Usmíření, odpuštění, zodpovědnost za svůj osud

38. Žlutá vrba (Willow) - Usmíření, odpuštění, zodpovědnost za svůj osudNegativním stavem Žluté vrby je zatrpklost, zahořklost, pocit nespravedlnosti vůči vlastní osobě, ukřivděnost a sebelítost. Dramatem takové osoby je „lituj mě" - typickou větou je: „Proč zrovna já? To si nezasluhuji!" Jsou obtížnými pacienty, protože je téměř nemožné je uspokojit a jen neradi přiznávají, že se jejich stav zlepšuje. Osoba v negativním stavu Žluté vrby nepřeje druhým lidem zdraví, štěstí ani úspěch. S druhými si povídají proto, aby je mohli shazovat a kritizovat. Rádi kolem sebe šíří pesimismus. Učí cítit více velkomyslností vůči druhým lidem a být objektivnější ohledně jejich mentálního stavu. Pouze tehdy, když jsou schopni přijmout trochu odpovědnosti za své nesnáze, mohou začít postupovat k lepšímu životu.

38. Žlutá vrba (Willow) - Usmíření, odpuštění, zodpovědnost za svůj osudDěti: Dítě se cítí zatrpklé a má pocit, že se mu v životě málo dostává.

Těhotenství: po potratu.

Zvířata: vzdorovitost

Esence podporuje: Poznání, že není žádný nespravedlivý osud a vy proto nejste jeho obětí. Prominutí, smíření, ustoupení, pozitivní myšlení, vnitřní mír.

38. Žlutá vrba (Willow) - Usmíření, odpuštění, zodpovědnost za svůj osudNaučí Vás: Rozpoznat svůj podíl na ztroskotání svých vztahů, projektů, cílů a procesu uzdravování. Neotravovat sebe i jiné svou destrukcí, sebedestrukci a sebeničení. Pochopit, že sklízíte, co jste zaseli. Převzít za sebe zodpovědnost, vidět a poznat své stinné stránky.

Užívá se při: Roztrpčení a zatrpklosti způsobené ranami osudu, hněvu, vzteku, umíněnosti, vzdorovitosti, závisti, zášti a zlobě. Dále při nesmiřitelnosti, nenávisti, nepřátelství, nepoučitelnosti, sklonech svádět vinu na druhé. Při škodolibosti, negativismu, resistenci v terapeutickém procesu. Při sebelítosti a vzdoru vůči druhým, nepřejícnosti úspěchu druhým a potřebě vidět vše kolem sebe objektivně. Malé velkomyslnosti vůči druhým, při nedostatku objektivity, učí přijmout vlastní zodpovědnost.