Země Vesmíru ... nebo Země ve smíru ... také Ze mě ve smíru ... a ještě Ze mě Vesmíru ...

Co je našim rodištěm a domovem doopravdy? Je to Země nebo je to Vesmír?
Jsme pozemské bytosti otevírající se božskému aspektu? Nebo jsme božským aspektem v pozemských tělech?

„Jak šťastni jsme ty a já, jejíchž domovem je bezčasovost: my, kteří jsme sestoupili dolů z vesmírných hor věčného nyní,
abychom dováděli v hlubokých záhadách, jako je narození a smrt během jediného dne.“

E. E. Cummings